Kisagotami

Vi minns nog alla den hemska dagen tå en tsunami tog många människoliv annandag jul 2004.  Vi var några som hängde på Pellesoft på den tiden och som kände att vi ville göra något och webbsidan Kisagotami skapades i VB.net. Tanken med sidan var att man kunde tända ett ljus för någon när och kär som på något sätt gått bort. Folk kunde också skriva en liten text.

Vi ville att sidan skulle vara religiöst obunden men vi tyckte att historien om Kisagotami var passande.

Jag kodade databasen och en del sidor samt gjorde även en del grafiska bilder till webbsidan.