Ikoner

Här kan du ladda ner lite olika ikoner för social media. Du får använda dem fritt och sprida dem fritt.
Kontakta gärna mig om du vill ha dem i andra färger eller ikoner för andra sociala medier.